Kalecik Belediye Başkanlığından 33 Adet Taşınmaz Satış İlanı

T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı   : 41691965/04                                                                                                          

Konu : Taşınmazların Satışı

 

İLAN

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.11.2023 gün ve 67 sayılı kararı gereğince 5393 sayılı B.K.’nun 18/e Maddesi gereğince satışına izin verilmiş, Belediye Encümeninin 15.11.2023 gün ve 75 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 28.11.2023 tarihinde Saat 10:00’dan itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır. Yapılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları ihale saatinden önce yatırmaları ilan olunur.


 

Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Hüseyin Sağırkaya Blv. No :39 Kalecik  06870 ANKARA

Telefon : (0312) 857 10 36   Faks : (0312) 857 10 16 e-posta: kalecikbel@hotmail.com     Web adresi: www.kalecik.bel.tr

Haber Görselleri
Kalecik Belediye Başkanlığından 33 Adet Taşınmaz Satış İlanı

Ayeti KerimeHadisi ŞerifEsmaül Hüsna


Copyrigt © 2012 - Kalecik Haber & Medya ®